Giải Cứu Thế Giới 3

Giải Cứu Thế Giới 3 Heroes Season 3 (2009)

Nội dung phim

Giải Cứu Thế Giới 3, Heroes Season 3 để thay đổi quá trình lịch sử, Peter Petrelli sợ hãi và quay trở lại trong thời gian từ bốn năm trước khi anh trai Nathan tiết lộ sự tồn tại của siêu nhân và là người đã bắn anh ta. Trong nỗ lực nắm bắt tương lai của Peter, Matt Parkman được chuyển tới một phong cảnh châu Phi hoang vu.

 

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận