Giày Tú Hoa

Giày Tú Hoa Blood Stained Shoes (2012)

Nội dung phim

Trực giác của chàng hiện tại rất mạnh, không mất mấy thời gian đã sớm cảm nhận được cường khí ngập tràn toàn cõi không gian. Cỗ cường khí ấy chẳng ở đâu xa, chính là bốc lên từ người trung niên nhân lạ mặt. Xem Phim Giày Tú Hoa Nhãn thần chỉ mới liếc qua, đã như thấu suốt toàn bộ nguồn sức mạnh khủng bố tiềm ẩn trong người trung niên nhân. Tà dị, kỳ quái, ấy vốn chẳng phải luồng sức mạnh có thể có ở thường nhân. Trung niên nhân vừa nghe thấy chàng nói thì vội vàng nhìn quanh, dáng vẻ thực sự ngây ngô như thể không biết rằng Triệu Quang Phục đang hỏi chính mình. Sau khi dám chắc rằng không có ai khác ở xung quanh, ông ta mới vừa cười vừa bước đến.

Giày Tú Hoa - Images 1

Phim Giày Tú Hoa Đầm Nhất Dạ nơi đây vốn do Chử Đồng Tử khai thiên lập địa mà thành nên, kể từ sau khi ông ta xuất đạo tu tiên đã dắt tất cả những thần dân của mình đi theo, mấy trăm năm qua đã chẳng còn một ai sống ở nơi này. Dạ Trạch trong mấy năm sau đó đã trở thành thần địa của quốc quân, đứng dưới quyền bảo hộ của các quân chủ muôn đời kế tục về sau, chẳng ai khác được phép vào ra. Giày Tú Hoa Phải kể đến giặc phương bắc mấy trăm năm đô hộ cũng luôn bất lực trong việc khai phá, sao trung niên nhân kia có thể đến đây, rồi còn cả gan mạo xưng là đế quân chứ ? Thực quả có quá nhiều điểm không bình thường.

Từ khóa

Bình Luận