Hắc Long Đe Dọa

Hắc Long Đe Dọa Dragon Nest: Warriors Dawn (2014)

Nội dung phim

Hắc Long Đe Dọa xoay quanh về Elves và Ác thú trung thành với các huyền thoại Black Dragon. Nhưng Black Dragon bắt đầu khuấy động từ ngủ đông của nó, gửi Beasts diễu hành trên Altera. Với một cuộc chinh phục con thú một cách nguy hiểm gần, một nhóm nhỏ của con người và Elves đoàn kết để cố gắng tìm một con đường bí mật ẩn để hang Black Dragon và tiêu diệt nó.

Hắc Long Đe Dọa - Dragon Nest Warriors Dawn

Hắc Long Đe Dọa - Dragon Nest Warriors Dawn

Hắc Long Đe Dọa - Dragon Nest Warriors Dawn

Từ khóa

Bình Luận