Hành Khách Cuối Cùng

Hành Khách Cuối Cùng Last Passenger (2013)

Nội dung phim

Phim Hành Khách Cuối Cùng: Một chuyến tàu trên đường trở về từ London khi gần đến trạm cuối cùng thì tàu bị sự cố, tất cả lái tàu và nhân viên đều đã xuống chỉ còn lại một vài hành khách cuối cùng trên chuyến tàu khi phải tìm cách thoát khỏi con tàu đang di chuyển với vận tốc cao và không phanh thắng.

Hành Khách Cuối Cùng, Last Passenger

Từ khóa

Bình Luận