Hiệp Sĩ Dòng Đền Phần 1

Hiệp Sĩ Dòng Đền Phần 1 Knightfall Season 1 (2017)

Nội dung phim

Hiệp Sĩ Dòng Đền Phần 1, Knightfall Season 1 kể về những hiệp sĩ dòng đền (Knight Templar) và sự sụp đổ của các hiệp sĩ này. Accra đã giảm, Chén Thánh bị lạc trên biển. Đồng thời, Templar chủ nhân lớn bị giết và âm mưu bắt đầu bằng cách cho Landry không biết phải làm gì ....

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận