Hoa Trong Bão

Hoa Trong Bão Rose In The Wind (2014)

Nội dung phim

Bị kẻ xấu hãm hại, Vũ Hà chịu oan tội giết chồng, mẹ chồng cho rằng cô thất tiết nên đuổi ra khỏi nhà. Từ tiểu thư quyền quý thành người không nơi nương tựa, nhưng Vũ Hà quyết tâm không đầu hàng số phận, cô bắt đầu con đường chông gai tự phát triển sự nghiệp cho mình.

Hoa Trong Bão - Rose In The Wind

Hoa Trong Bão - Rose In The Wind

Hoa Trong Bão - Rose In The Wind

Từ khóa

Bình Luận