Hoa Và Rắn

Hoa Và Rắn Flower and Snake (2004)

Nội dung phim

Hoa Và Rắn kể về Toyama, một doanh nhân yếu ý chí, là mắc nợ Yakuza; họ cũng có một đoạn video của anh ấy hối lộ một bộ trưởng chính phủ. Để xóa các khoản nợ của mình, ông đồng ý để cho họ ma túy và bắt cóc vợ Shizuko, nữ hoàng của tango của Nhật Bản, và chủ đề của mình để các khuynh hướng của một voyeur 95 tuổi, người đã là một ông chủ Yakuza...

Từ khóa

Bình Luận