Hỏa Vương 2: Thiên Lý Đồng Phong

Hỏa Vương 2: Thiên Lý Đồng Phong The King of Blaze 2 (2019)

Nội dung phim

Hỏa Vương 2: Thiên Lý Đồng Phong, The King of Blaze 2 trong phiên bản hiện đại, cả hai sẽ hợp tác để cứu trái đất khỏi ô nhiễm và nguy hiểm môi trường. Bolin là một nhà khoa học hống hách, tài năng, người say mê những huyền thoại của Vua Lửa và Jing Tian là một nhà báo chuyên đi đầu với anh ta. Cuối cùng họ phải hợp tác và làm việc cùng nhau trong nghiên cứu môi trường và công việc công khai. Nhưng đến đây, những kẻ hung ác muốn đánh cắp nghiên cứu của chúng cho mục đích xấu.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập