Hoàng Thổ Địa

Hoàng Thổ Địa Yellow Earth (1984)

Nội dung phim

Hoàng Thổ Địa tập trung vào những câu chuyện của một người lính cộng sản, người được gửi đến các vùng nông thôn để thu thập các bài hát dân gian cho cuộc cách mạng cộng sản. Có anh ở lại với một gia đình nông dân và biết rằng những bài hát hạnh phúc anh đã được gửi để thu thập không tồn tại; những bài hát anh thấy là về khó khăn và đau khổ. Anh trở về quân đội, nhưng hứa hẹn sẽ trở lại cho các cô gái trẻ, Cuiqiao, người đã được chính tả ràng buộc bởi cuộc nói chuyện của những người phụ nữ tự do có dưới sự cai trị của cộng sản và những người muốn tham gia quân đội Cộng sản.

Từ khóa

Bình Luận