Học Sinh Hạng A

Học Sinh Hạng A Middle School Student A (2016)

Nội dung phim

Học Sinh Hạng A,Middle School Student A một bộ phim về Jo Eun Seo người luôn đứng đầu trong lớp của cô, cô bị mất chỗ vị trí đầu tiên của mình để chuyển sinh viên Lee Hae Joon, người đã chuyển sang một trường khác ở Daechi Đông, và câu chuyện đã đi vào.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận