Hội Pháp Sư Phần 3

Hội Pháp Sư Phần 3 The Magicians Season 3 (2018)

Nội dung phim

Hội Pháp Sư Phần 3, The Magicians Season 3 sau khi những màn phép thuật hạ màn vào mùa trước, các nhân vật phải thực hiện nhiệm vụ để phục hồi ma thuật. Eliot bắt tay vào một nhiệm vụ. Quentin, Kady và Josh tiếp tục tìm kiếm ma thuật.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận