Hơn Cả Đam Mê

Hơn Cả Đam Mê Love's Whirlpool (2014)

Nội dung phim

Hơn Cả Đam Mê là câu chuyện từ nửa đêm đến 5 giờ sáng, mọi người tụ tập tại một căn hộ cao cấp tại Roppongi tham gia vào các hoạt động tình dục bừa bãi. Câu chuyện mô tả quá trình của những người đàn ông và phụ nữ gặp nhau lần đầu tiên có quan hệ tình dục không tình yêu …

Hơn Cả Đam Mê

Hơn Cả Đam Mê

Hơn Cả Đam Mê

Từ khóa

Bình Luận