Hòn Đảo Bị Ám

Hòn Đảo Bị Ám The Demoniacs (1974)

Nội dung phim

Hòn Đảo Bị Ám kể về một nhóm các tên cướp biển cưỡng hiếp 2 người sống sót duy nhất của 1 vụ đắm tàu. Hai cô gái bị hãm hiếp được cứu bởi những cư dân lạ mặt từ một hòn đảo bị ám, nơi họ nhận được sức mạnh siêu nhiên để quay về trả thù những tên cướp biển...

Hòn Đảo Bị Ám

Hòn Đảo Bị Ám

Hòn Đảo Bị Ám

Hòn Đảo Bị Ám

Từ khóa

Bình Luận