Hulk vs Thor

Hulk vs Thor Hulk vs Thor (2009)

Nội dung phim

Hulk vs Thor Tiến sĩ Bruce Banner không thể tránh được rắc rối trở thành Hulk. Logan được gửi đi để săn đuổi Hulk đã vượt qua lãnh thổ Canada. Khi làm như vậy, Logan tìm thấy một số đồng nghiệp nguy hiểm trước đây đã săn bắn cả hai người xuống vì mục đích riêng của họ. Trong "Thor", Loki mang Dr. Banner tới Asgard trong một kế hoạch để trả thù anh em cùng cha khác mẹ, Thor, và tất cả các Pantheon sử dụng Hulk. Tuy nhiên, Hulk trượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta và nó sẽ đưa anh em cùng nhau để tìm một cách để lưu Banner và ngăn chặn Hulk từ tiêu diệt Asgard.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận