Huyền Thoại Về Một Thế Giới Đã Mất

Huyền Thoại Về Một Thế Giới Đã Mất Atlantis: End Of A World, Birth Of A Legend (2011)

Nội dung phim

Huyền Thoại Về Một Thế Giới Đã Mất, Atlantis: End Of A World, Birth Of A Legend một nền văn minh thịnh vượng đã quét sạch mặt trái đất bởi một thảm họa thiên nhiên tàn khốc, nhưng câu chuyện này có nguồn gốc từ thế giới thực. Học thuyết này mô tả chi tiết về vụ phun trào của Santorini, thảm họa lớn nhất trong thế giới cổ đại, đã tiêu diệt người Minoan thời tiền sử.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập