Huynh Đệ

Huynh Đệ Brothers (2007)

Nội dung phim

Tứ Đại Thiên Vương HongKong một lần nữa lại cùng nhau xuất hiện trong một chế phẩm mới của Shawn Brothers nói về thế giới ngầm ở Hong Kong.

Brothers

Brothers

Từ khóa

Bình Luận