Kamen Rider Blade

Kamen Rider Blade (2004)

Nội dung phim

Phim Kamen Rider Blade kể về Mười ngàn năm trước, một trận chiến lớn được gọi là Battle Royal đã chiến đấu bằng năm mươi hai Undead, từng đại diện cho một loài đấu tranh cho sự thống trị trên tất cả những người khác. Người chiến thắng là Undead con người, được gọi là danh Hai Hearts, cho quyền thống trị của trái đất cho nhân loại. Trong ngày nay, các nhà khảo cổ khám phá ra Undead niêm phong, và vô tình để họ ra đi. Do đó, một Battle Royal mới bắt đầu.

Đã phát triển hệ thống Rider, dựa trên khả năng của Joker để sao chép Undead niêm phong, tổ chức BAN (Ban của Phòng Nghiên cứu Khảo cổ học) trang bị hai người đàn ông trẻ, những người trở thành Kamen Riders: Kazuma Kenzaki và Sakuya Tachibana chiến đấu với nhau như Kamen Rider Blade và Kamen Rider Garren để bảo vệ con người khỏi Undead và niêm phong. Cũng chiến đấu Undead là bí ẩn Chalice , một Rider Kamen mà mục đích là không rõ. Ngoài ra, một thanh niên đấu tranh để tự giải thoát khỏi sự kiểm soát của Undead niêm phong cung cấp năng lượng riêng của Undead tạo hệ thống Rider của mình, chiến đấu như Kamen Rider Leangle .

Từ khóa

Bình Luận