Kẻ Cắp Gặp Bà Già

Kẻ Cắp Gặp Bà Già House of Wolves (2016)

Nội dung phim

Kẻ Cắp Gặp Bà Già, House of Wolves câu chuyện xảy ra ở một huyện trung quốc nọ. Charlie giả vờ là một bệnh nhân ALS để anh có thể đạt được sự đồng cảm từ những người khác. Ông điều hành một tổ chức từ thiện mà ông đã bí mật thực hiện tất cả các loại hình kinh doanh khó chịu. Trưởng thôn Fung Yan-bing là một người đàn ông trung thực những người thích để kiểm tra những người khác bằng tiền và tận dụng lợi thế của họ. Cùng đến một người phụ nữ xinh đẹp tên là Yu Zan, một phụ nữ duy vật người yêu tiền hơn bất cứ điều gì.

Từ khóa

Bình Luận