Kẻ Cắp Gặp Ông Già

Kẻ Cắp Gặp Ông Già Thick as Thieves (2009)

Nội dung phim

Kẻ Cắp Gặp Ông Già, Thick as Thieves một hành động ngầm ở New York, một tên chộm chuyện nghiệp Keith Ripley đang triệu tập các siêu trộm khác từ Miami, Gabriel Martin, để đội lên với anh ta. Ông có kế hoạch các vụ cướp của hai quả trứng Faberge cổ bí ẩn có giá trị, nằm trong két sắt, các đồ trang sức của Nga bảo vệ tốt Romanov. Mỗi quả trứng có giá trị hai mươi triệu đô la trên thị trường chợ đen, và Ripley cần cắt của mình để tự giải thoát khỏi nợ của mình để một tên cướp mạnh mẽ, được gọi là Nicky.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận