Kẻ Ngoại Đạo Phần 2

Kẻ Ngoại Đạo Phần 2 Outcast Season 2 (2017)

Nội dung phim

Kẻ Ngoại Đạo Phần 2, Outcast Season 2 trải qua biết bao nhiêu ngày tìm kiếm và lý giải cho việc, có một thế lực siêu nhiên đang ám ảnh quanh mình. Kyle trở về Rome với Amber để tìm Sydney và kiểm tra Megan. Chief Giles giúp Kyle theo đuổi một chiến lược tích cực hơn để đối phó với số lượng các vụ sở hữu ở Rome, và những nỗ lực của ông để ông gặp một kẻ thù mới. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận