Kết Nối Ký Ức Phần 1

Kết Nối Ký Ức Phần 1 Stitchers Season 1 (2015)

Nội dung phim

Kết Nối Ký Ức Phần 1 kể về một phụ nữ trẻ được tuyển dụng vào một cơ quan bí mật của chính phủ để được " khâu " vào tâm trí của người vừa qua đời , sử dụng trí nhớ của họ để điều tra vụ giết người.

Kết Nối Ký Ức Phần 1

Kết Nối Ký Ức Phần 1

Kết Nối Ký Ức Phần 1

Từ khóa

Bình Luận