Khi Chỗ Ấy Mọc Răng

Nội dung phim

Khi Chỗ Ấy Mọc Răng, Teeth xoay quanh cô nàng Dawn rất hạnh phúc với những công tác xã hội mà mình đang thực hiện. Sống lành mạnh, nói không với sex! Tuy nhiên Dawn không hề biết, đó chỉ là cái cớ để cô biện minh cho hiểm họa tiềm tàn trong cơ thể. Đến một ngày nọ, khi cô phải lòng với một nam sinh mới, Dawn bắt đầu đấu tranh nội tâm để đi theo con đường mình đã thề thốt hoặc...nổi loạn như bao ai khác từng làm.

Khi Chỗ Ấy Mọc Răng

Khi Chỗ Ấy Mọc Răng

Khi Chỗ Ấy Mọc Răng

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập