Kho Tàng Đẫm Máu

Kho Tàng Đẫm Máu Warrant the Reborn (2016)

Nội dung phim

Kho Tàng Đẫm Máu, Warrant the Reborn câu chuyện xảy ra tại một lang quê hẻo lánh trong rừng, có một bí mật về kho tàng cổ của vua càng long để lại, vô số châu báu ngọc ngà. Có một nhóm thổ phỉ đã nghe được tin này đã cũng nhau vạch ra kế hoạch chiếm nó....

Từ khóa

Bình Luận