Không Có Ngày Mai

Không Có Ngày Mai Before I Fall (2017)

Nội dung phim

Không Có Ngày Mai, Before I Fall nếu mọi thứ vẫn còn tồn tại nhưng bản thân bắt buộc phải thay đổi, thì bạn sẽ làm sao. Samantha Kingston có hội bạn thân vui vẻ, có chàng người yêu hoàn hảo và một tương lai dường như hoàn hảo cho đến một đêm mọi thứ bị đảo lộn tất cả. Samantha thức dậy mà không có tương lai, cô bị mắc kẹt trong 1 ngày và mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Samantha có một ngày để tạo ra sự khác biệt, cố gắng sửa lại tất cả mọi thứ quanh mình...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận