Không Còn Gì Để Mất

Không Còn Gì Để Mất Nothing to Lose (2017)

Nội dung phim

Không Còn Gì Để Mất, Nothing to Lose còn có tên khác là Judge vs. Judge câu chuyện về thẩm phán Lee Jung Joo chủ tọa tại Toà án quận Seoul. Đôi khi cô ấy đã thề với những người bị lừa dối không biết xấu hổ. Thẩm phán Sa Eui Hyun được chỉ định với băng ghế phán quyết với Thẩm phán Jung Joo. Eui Hyun nổi tiếng nhờ sự sử dụng tuyệt vời luật pháp và lương tâm của mình để đạt được phán quyết. Jung Joo chiến đấu chống lại một sức mạnh to lớn, những người đã đóng khung anh trai của mình cho giết người và giết ông.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận