Kiếp Hồ Điệp

Kiếp Hồ Điệp (2015)

Nội dung phim

Kiếp Hồ Điệp nói về cuộc sống của những người hiện đại Trung Quốc với tình yêu vật chất cũng như thù hận . Những vấn đề của xã hội hiện đại rất phức tạp bề ngoài là thế nhưng bên trong có những ẩn giấu phúc tạp.

Kiếp Hồ Điệp

Kiếp Hồ Điệp

Kiếp Hồ Điệp

Từ khóa

Bình Luận