Kỳ Án Nhà Thanh 1

Kỳ Án Nhà Thanh 1 A Pillow Case Of Mystery 1 (2006)

Nội dung phim

Kỳ Án Nhà Thanh 1, A Pillow Case Of Mystery 1 xoay quanh về quan huyện Thi Thế Luân trở thành thẩm phán mới của Kong làm County. Sau một loạt các trường hợp chưa được giải quyết, người dân thị trấn bắt đầu để xem anh ta như thảm hại và vô dụng. Trong khi Sài-lun đang tìm kiếm bằng chứng của một sườn đồi, anh vô tình làm bị thương chính mình, giảm máu trên một chiếc gối bí ẩn. Ông ngất xỉu vào nó và phát hiện ra rằng gối bao quanh một tinh thần ( Lô Hội-pang ), người có thể giúp anh ta giải quyết bí ẩn bằng cách cho ông manh mối và câu đố để giải quyết. Với sự giúp đỡ của tinh thần gối, người dân thị trấn bắt đầu thấy một ánh sáng mới tại Sài-lun.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận