Kỷ Nguyên Thanh Lọc

Kỷ Nguyên Thanh Lọc The Thinning (2016)

Nội dung phim

Kỷ Nguyên Thanh Lọc, The Thinning một cuộc bài trừ dần số diễn ra trong một tương lai kết thúc ngày khải huyền, nơi kiểm soát dân số được quyết định bởi một bài kiểm tra năng khiếu trung học. Khi hai học sinh (Logan Paul và Peyton danh sách) khám phá các kiểm tra khói và gương giấu một âm mưu lớn hơn, họ phải chiến đấu hệ thống để tiếp xúc với nó và mang nó xuống.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận