Phim Lạc Ngoài Không Gian Phần 1 (Lost in Space Season 1) 2018 Viet Sub
Lạc Ngoài Không Gian Phần 1

Lạc Ngoài Không Gian Phần 1 Lost in Space Season 1 (2018)

Nội dung phim

Lạc Ngoài Không Gian Phần 1, Lost in Space Season 1 vào một tương lai xa, xa tận 30 năm. Thế giới thuộc quản lý của trạm quản lý không giang. Gia đình Robinson là một trong những người được thử nghiệm và lựa chọn để tạo ra một cuộc sống mới cho bản thân họ trong một thế giới tốt hơn. Nhưng khi những người thực dân mới nhận thấy mình đột ngột bị rách nát trên đường đi đến ngôi nhà mới, họ phải tìm kiếm liên minh mới và cùng nhau sống sót trong một môi trường xa lạ nguy hiểm, những năm ánh sáng từ điểm đến ban đầu. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận