Lan Lăng Vương Phi

Lan Lăng Vương Phi Princess Of Lanling King (2016)

Nội dung phim

Lan Lăng Vương Phi, Princess Of Lanling King dựa trên một cuốn tiểu thuyết được gọi là công chúa của Orchid Hills mô tả câu chuyện tình yêu giữa Yuan Qingsuo, Gao Changkong và Yuwen Yong và cuộc chiến đang diễn ra giữa vương quốc của họ năm 2006. Nó rất giống với Lan Ling Wang, một bộ phim truyền hình được phát sóng vào năm 2013 mặc dù nó mang không liên quan đến nó khác hơn là khởi động lại của ba nhân vật chính mà bây giờ được miêu tả bởi một dàn diễn viên mới làm quen. các câu chuyện lịch sử cũng được một tái đường vì nó sẽ trở thành truyền với yếu tố tưởng tượng trong một âm mưu xoay chủ yếu xoay quanh các nhiệm vụ để tìm Qingluan Mirror và Lishang Sword.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận