Lan Quế Phường

Lan Quế Phường Lan Kwai Fong (2011)

Nội dung phim

Lan Quế Phường Phim nói về cuộc sống về đêm ở Lan Quế Phường, những cám dỗ đầy rẫy trước mắt bạn trẻ và những quan niệm thoáng về tình yêu, tình dục của giới trẻ Hồng Kông ngày nay.

Lan Quế Phường

Lan Quế Phường

Lan Quế Phường

Từ khóa

Bình Luận