Lễ Trừ Tà Cuối Cùng 2

Lễ Trừ Tà Cuối Cùng 2 The Last Exorcism Part 2 (2013)

Nội dung phim

Lễ Trừ Tà Cuối Cùng 2, The Last Exorcism Part II tiếp tục câu chuyện còn dang dở trong tập đầu tiên, khi Nell nhận ra mình không thể nhớ lại hoàn toàn những gì đã xảy ra trong vài tháng trước đó, ngoại trừ một điều cô chính là thành viên cuối cùng còn sống sót của gia đình. Khi Nell vừa mới bắt đầu một cuộc sống mới đầy khó khăn, thế lực ma quỷ từng có lần xâm chiếm cô đã trở lại với những kế hoạch khủng khiếp đến không thể tưởng, điều đó có nghĩa câu thần chú cuối cùng của cô chỉ mới bắt đầu...

Lễ Trừ Tà Cuối Cùng 2

Lễ Trừ Tà Cuối Cùng 2

Lễ Trừ Tà Cuối Cùng 2

Từ khóa

Bình Luận