Lệnh Dây Chuyền

Lệnh Dây Chuyền Chain Of Command (2015)

Nội dung phim

Lệnh Dây Chuyền kể vềOperative hoàn thành mật vụ James Webster vừa trở về nhà từ nhiệm vụ, chỉ để chứng kiến sự tàn bạo giết người anh trai. Webster ngay lập tức cố gắng để trả đũa và săn lùng thủ phạm, nhưng khi ông đào sâu sâu hơn vào thế giới bí mật của tham nhũng và giết người, anh thấy mình ở trung tâm của một âm mưu chết người đó cắt sâu bên trong các bức tường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Lệnh Dây Chuyền

Lệnh Dây Chuyền

Lệnh Dây Chuyền

Từ khóa

Bình Luận