Liên Minh Công Lý: Đại Chiến Tại Gotham

Liên Minh Công Lý: Đại Chiến Tại Gotham Lego DC Comics Superheroes: Justice League - Gotham City Breakout (2016)

Nội dung phim

Liên Minh Công Lý: Đại Chiến Tại Gotham cuộc phòng chống tội phạm là một công việc toàn thời gian và Batman không bao giờ có một kỳ nghỉ. Đó là cho đến khi cuối cùng anh đồng ý để Batgirl và Nightwing đưa anh ta vào một chuyến đi dài quá hạn - để lại thành phố Gotham dưới sự giám sát của Justice League trong hình Lego DC Comics Superheroes: Justice League - Gotham City Breakout.

Liên Minh Công Lý: Đại Chiến Tại Gotham

Từ khóa

Bình Luận