Lính Đặc Công 2

Lính Đặc Công 2 Commando 2 (2017)

Nội dung phim

Lính Đặc Công 2, Commando 2 một ông trùm của những phi vụ tiền đen vô tình đã bị bắt trong một lần thực hiện giao dịch ở Mã lai. Nhưng hiện tại ông được giải cứu bới 4 tay biệt kích để đưa ông đến Ấn Độ. Ngoài sự phát triển của mối quan hệ giữa cá nhân, nhiệm vụ có khá một vài vòng xoắn và quay về con đường của nó.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận