Linh Hồn Bạc

Linh Hồn Bạc Gintama (2017)

Nội dung phim

Linh Hồn Bạc Live-Action, Gintama Live-Action loài Amanto tấn công Trái Đất. Những người trên trái đất chống lại những người ngoài hành tinh trong hơn 10 năm. Shogunate nhìn thấy sức mạnh của Amanto và quyết định chấp nhận cuộc chinh phục của họ. Shogunate xây dựng một chính phủ rối cho Amanto và thực hiện Edict Huỷ diệt. Do những hành động này, samurai, đã chiến đấu chống lại Amanto cho đất nước và chúa tể của họ, rơi vào suy thoái.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận