Lính Thủy Đánh Bộ

Lính Thủy Đánh Bộ Jarhead (2005)

Nội dung phim

Lính Thủy Đánh Bộ, Jarhead cũng là một bộ phim chiến tranh như mọi bộ phim chiến tranh khác, nhưng khác hẳn với mọi bộ phim chiến tranh khác đó, Jarhead là câu chuyện thật về một người lính Mỹ. Jarhead không phải là câu chuyện kể về "chúng tôi đã chiến đấu ra sao", mà là "chúng tôi đã không chiến đấu ra sao". Jarhead không có nhiều cảnh action, không có nhiều cảnh giao chiến. Nói đúng ra, Jarhead là một bộ phim về chiến tranh không action, không giao chiến và cảm giác của người trong cuộc trong cuộc chiến ấy.

Lính Thủy Đánh Bộ, Jarhead

Lính Thủy Đánh Bộ, Jarhead

Lính Thủy Đánh Bộ, Jarhead

Từ khóa

Bình Luận