Loài Khát Máu

Loài Khát Máu Vampires (1998)

Nội dung phim

Phim Loài Khát Máu - Vampires câu chuyện nói về truyền thuyết những con ma cà rồng. chúng sống trong những nhà thờ bị ám. Những con ma cà rồng đã trở lại và giết người, hút máu mọi người, Jack và những người bạn của mình đã cùng nhau tiêu giệt ma cà rồng, nhưng còn một con ma cà rồng cuối cùng là chúa tể. Cả nhóm đã rất cực khổ để tiêu giệt con này...

Loài Khát Máu, Vampires

Từ khóa

Bình Luận