Lời Nguyền Của Người Chết

Lời Nguyền Của Người Chết Ju-on: The Grudge (2002)

Nội dung phim

Lời Nguyền Của Người Chết, Ju-on: The Grudge một câu chuyện xảy ra ở Nhật Bản, Rika Nishina thuộc một nhóm tình nguyện viên đén làm từ thiện ở một khu phố nhỏ. vô tình đã bị cuốn vào một lời nguyền của ngôi nhà ma. Cô đã bị hoản loạn khi biết răng mình đang bị một ma nữ quấy rồi liên tục. Hồn ma đó muốn cô giúp giải thoát cho mình.

Lời Nguyền Của Người Chết, Ju-on: The Grudge

Lời Nguyền Của Người Chết, Ju-on: The Grudge

Lời Nguyền Của Người Chết, Ju-on: The Grudge

Từ khóa

Bình Luận