Lực Lượng Đặc Nhiệm

Lực Lượng Đặc Nhiệm Ultimate Hero (2016)

Nội dung phim

Lực Lượng Đặc Nhiệm, Ultimate Hero kể về một đội tinh nhuệ đang thực hiện kế hoạch ngăn chặn vụ ám sát các ủy viên cấp cao, với những màng rượt đuổi se đem lại nhũng pha đã mắt cho các bạn.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận