Lương Khoan Can Trường

Lương Khoan Can Trường Master Of Martial Arts ( 2010)

Nội dung phim

Lương Khoan Can Trường nói về đệ tử của võ sư huyền thoại Hoàng Phi Hồng tên là Lương Khoan trong thời kỳ Thanh triều suy yếu. Khi đất nước bị ngoại quốc bắt nạt, cuộc sống của người dân ngày càng trở nên khó khăn, Lương Khoan với tuổi trẻ còn xốc nổi đã quyết định đứng lên sử dụng vũ lực chống lại vũ lực.

Lương Khoan Can Trường

Lương Khoan Can Trường

Lương Khoan Can Trường

Từ khóa

Bình Luận