Ma Nữ Xài Hàng Hiệu

Ma Nữ Xài Hàng Hiệu The Devil Wears Prada (2006)

Nội dung phim

Phim Ma Nữ Xài Hàng Hiệu kể về Một phụ nữ trẻ ngây thơ đến New York và điểm một công việc như trợ lý của một trong những biên tập viên tạp chí lớn nhất của thành phố, tàn nhẫn và hoài nghi Miranda Priestly.

Ma Nữ Xài Hàng Hiệu, The Devil Wears Prada

Ma Nữ Xài Hàng Hiệu, The Devil Wears Prada

Ma Nữ Xài Hàng Hiệu, The Devil Wears Prada

Từ khóa

Bình Luận