Ma Tốc Độ 2: Linh Hồn Báo Thù

Ma Tốc Độ 2: Linh Hồn Báo Thù Ghost Rider: Spirit Of Vengeance (2012)

Nội dung phim

Ma Tốc Độ 2: Linh Hồn Báo Thù, Ghost Rider: Spirit Of Vengeance kể về Johnny Blaze, một người đàn ông đã có một thỏa thuận với Devil, người đã tự xưng là Mephistopheles vào thời điểm đó (nay là Roarke) đang chạy, cố gắng đảm bảo rằng không có ai bị tổn hại bởi cái ngã của mình, The Ghost Rider. Ông được tiếp cận bởi một Monk có tên Moreau, người nói với anh ta rằng anh ta có thể giúp anh ta thoát khỏi Rider, nhưng trước tiên, anh ta cần sự trợ giúp của Johnny để bảo vệ một cậu bé, người mà Roarke có kế hoạch, để giúp anh ta có được hình dạng con người.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận