Mầm Chết

Mầm Chết Viral (2016)

Nội dung phim

Mầm Chết, Viral là câu chuyện tại một thị trấn vùng ngoại ô của thành phố có Emma và chị của mình là Stacey đang sinh song cùng với gia đình, nhưng không may một thảm họa ập xuống thị trấn của cô. Cả thị đã bị lây nhiểm một loại vius ký sinh làm biến đổi gen con người. Cả thị trấn đã lập rào cản ngăn cách những người bị nhiễm bệnh ra bên ngoài, nhưng thật thể ngờ được cha mẹ cô vẫn còn ở bên ngoài, 2 chị em đã cố lẽn ra ngoài để tìm và rồi những cuộc săn lùng bắt đầu.

Mầm Chết, Viral

Từ khóa

Bình Luận