Mạng Lưới Ngầm

Mạng Lưới Ngầm The Preppie Connection (2016)

Nội dung phim

Mạng Lưới Ngầm, The Preppie Connection bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật của một học sinh trường dự bị người buôn lậu $ 300k cocaine uncut vào Mỹ trong năm 1984. THE PREPPIE LIÊN chép lại những chiến công của một nhóm học sinh trung học tư nhân chạy một hoạt động phân phối thuốc trong đầu những năm 1980. Câu chuyện tập trung vào Toby, học sinh học bổng hạng thấp hơn, người sử dụng cred đường phố của mình và tiếp cận thuốc để làm cho bạn bè với trẻ em phổ biến, cuối cùng cho phép anh ta để nuôi dưỡng một mạng lưới buôn bán ma túy. Toby được ở xa trên đầu khi dẫn bạn bè của mình vào thế giới nguy hiểm của băng đảng ma túy Colombia.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận