Mãnh Lực Của Henry

Mãnh Lực Của Henry Hardcore Henry (2016)

Nội dung phim

Mãnh Lực Của Henry, Hardcore Henry là một bộ phim hành động kể lại từ một góc nhìn người thứ nhất: Bạn nhớ gì. Chủ yếu là bởi vì bạn đã chỉ được mang về từ cõi chết của vợ bạn (Haley Bennett). Cô nói với bạn rằng bạn tên là Henry. Năm phút sau, bạn đang được quay tại, vợ của bạn đã bị bắt cóc, và có lẽ bạn nên đi cô ấy trở lại. Ai có cô ấy? Tên của ông của Akan; ông là một lãnh chúa mạnh mẽ với một đội quân lính đánh thuê, và một kế hoạch thống trị thế giới.

Mãnh Lực Của Henry, Hardcore Henry

Mãnh Lực Của Henry, Hardcore Henry

Từ khóa

Bình Luận