Mắt Xích Tử Thần

Mắt Xích Tử Thần Unleashed (2005)

Nội dung phim

Một người đàn ông bị đối xử như một con chó và lớn lên như một cỗ máy chiến đấu toàn bộ cuộc sống của mình, kết thúc trong tình trạng hôn mê và được thực hiện trong sự chăm sóc của những người tốt, nhưng chủ sở hữu nham hiểm của mình là tìm cách để lấy sở hữu của mình được đánh giá cao nhất: một vũ khí không ngừng của con người gây racổ áo Leashed trên cổ của mình. Một người đàn ông đối xử như một con chó và lớn lên như một cỗ máy chiến đấu toàn bộ cuộc sống của mình, kết thúc trong tình trạng hôn mê và được thực hiện trong sự chăm sóc của những người tốt, nhưng chủ sở hữu nham hiểm của mình là tìm cách để lấy sở hữu của mình được đánh giá cao nhất: một vũ khí không ngừng của con người gây racổ áo Leashed trên cổ của mình.

Mắt Xích Tử Thần

Mắt Xích Tử Thần

Mắt Xích Tử Thần

Mắt Xích Tử Thần

Mắt Xích Tử Thần

Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Từ khóa

Bình Luận