Máu Lửa Thành Rome

Máu Lửa Thành Rome Rome Season 1 (2005)

Nội dung phim

Bộ phim Máu Lửa Thành Rome chủ yếu biên niên sử cuộc sống và việc làm của những người giàu có, mạnh mẽ, và ý nghĩa lịch sử, mà còn tập trung vào cuộc sống, tài sản, gia đình và những người quen biết của hai người đàn ông chung: Lucius Vorenus và Titus Pullo, hai chiến binh La Mã đề cập đến lịch sử trong Caesars Commentarii de Bello Gallico. Các Vorenus tiểu thuyết và Pullo quản lý để chứng kiến và thường ảnh hưởng đến rất nhiều các sự kiện lịch sử được trình bày trong loạt bài này.

Tuy nhiên, không phải tất cả các sự kiện là chính xác. Bộ Phim Máu Lửa Thành Rome đưa chúng ta đến khoảng thời gian trước công nguyên, khi mà quyền lực của Ceasar đang gia tăng và từ xứ Gaul, ông đã trở về Rome thực hiện dần kế hoạch biến La Mã với chế độ cộng hòa thành đế chế La Mã đến khi ông bị ám sát bởi một nhóm quý tộc âm mưu khôi phục lại chế độ cộng hòa.

Máu Lửa Thành Rome

Từ khóa

Bình Luận