Mê Cung Lập Phương 2

Mê Cung Lập Phương 2 Cube 2: Hypercube (2002)

Nội dung phim

Mê Cung Lập Phương 2, Cube 2: Hypercube là câu chuyện của tám người lạ thấy mình thức dậy trong một căn phòng hình khối kỳ lạ không có hồi ức về cách họ đã đến được đó. Sớm phát hiện ra rằng họ đang ở trong một chiều thứ tư kỳ lạ nơi mà luật pháp của chúng ta về vật lý không áp dụng, họ phải làm sáng tỏ những bí mật của "hypercube" để sống sót ...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận