Minh Nhược Hiểu Khê

Minh Nhược Hiểu Khê Moon River (2015)

Nội dung phim

Minh Nhược Hiểu Khê xuất thân từ làng võ thuật, ngày đầu tiên vào đại học, Minh Hiểu Khê đã phát hiện ra đồng hương bị bạn bè gây khó dễ, trong lúc cấp bách lỡ tay làm thương đối phương, hội trưởng hội học sinh Mục Lưu Băng yêu cầu Hiểu Khê xin lỗi người bị thương, Hiểu Khê lại bày tỏ bản thân quyết không thỏa hiệp, đồng thời cam kết với Lưu Băng, chứng minh bản thân vào được đại học không chỉ dựa vào sở trường võ thuật , về mặt học lực cô cũng có đủ tư cách vào đại học, bằng không cô sẽ chủ động xin thôi học.

Minh Nhược Hiểu Khê

Từ khóa

Bình Luận